Kontaktujte nás
+420 226 223 610
info@bursikholding.cz

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality

Aktuality

ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ, VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost Bursík Holding, a.s., IČO: 28223063, se sídlem Praha 2, Belgická 196/38, PSČ 120 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770 (dále jen "Společnost") oznamuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), že dne 16. 1. 2017 rozhodla valná hromada Společnosti o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované, přičemž počet a jmenovitá hodnota zůstaly beze změn. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis N 23/2017, NZ 23/2017, sepsaný jménem JUDr. Jana Krůty, notáře se sídlem v Praze, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 13770 (dále jen „Rozhodnutí“). Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Listinné akcie je třeba odevzdat v sídle advokátní kanceláře AK Bursík, Belgická 38, 120 00 Praha 2, která byla sběrem akcií pověřena. Akcionář Společnosti je povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Občanského zákoníku sdělit Společnosti při odevzdávaní listinných akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány vlastněné zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo proto současně vyzývá akcionáře Společnosti ke zřízení majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.).

JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva