Kontaktujte nás
+420 226 223 610
info@bursikholding.cz

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Služby

Služby

 

 

 

Naše práce začíná při plánování stavby, přes vypracování architektonického návrhu stavby a projektu (Projektový ateliér), pokračuje zajištěním inženýrské činnosti při projednání dokumentace stavby a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení (Inženýrská kancelář), při přípravě stavby a jejím řízení a končí úspěšným dokončením stavby a kolaudací (Design & Manage).

První a dalších pět kroků k úspěchu

Plánujete stavět a bojíte se jak to dopadne? Připravili jsme pro Vás několik rad v jednotlivých krocích, které doporučujeme pro úspěšnou realizaci každého záměru.

Co byste měli znát a čím byste se měli řídit v šesti krocích:

1. Vyhledejte a zvolte si hlavního poradce pro Váš projekt (stavbu).

 • Úkolem hlavního poradce je zajistit, aby plánovaná stavba byla navržena a realizována podle představ investora, byla zhotovena ve vysoké kvalitě za prověřenou cenu v plánovaném čase. Tento Váš zástupce by měl mít praxi ve všech oblastech stavební činnosti, v navrhování, přípravě a realizaci staveb. Musí Vašemu projektu věnovat potřebný čas a měl by mimo spolehlivost být též odpovědný při rozhodování ve všech otázkách výstavby.

2. Pečlivě si stanovte požadavky na budoucí výsledné dílo (stavbu).

 • Rychlé a efektivní stavební práce vyplývají z dobrého plánování. Můžete mít, co chcete, pokud víte, co chcete. Zevrubné připomínkování je proces hledání. I když můžete začít připravovat specifikaci pro budovu tak, aby vyhovovala Vašim potřebám a činnostem, často dochází k tomu, že tento proces zevrubného připomínkování odhaluje možnosti produktivních změn v těchto činnostech. Výsledný efekt činností v realizované stavbě bude mnohem vyšší, když se hned na začátku provede radikální zevrubné připomínkování.
 • Také byste měli pamatovat na majetkovou hodnotu dokončeného prostoru a vyhnout se vlastnostem, které by omezovaly Vaše schopnosti financovat nebo uvádět takový prostor do provozu (na trh).
 • To vše bude zahrnovat práce Vašeho hlavního poradce a to také předjímá odbornost projektového týmu a investičních poradců, které si zvolíte.

3. Realisticky načasujte Váš projekt.

 • „Za jak dlouho mohu očekávat, že získám budovu?“. Je prokázáno, že zákazníci mohou získat novou budovu vyprojektovanou a postavenou v Čechách tak rychle, jako kdekoliv na světě. To ovšem není zkušenost všech zákazníků.
 • Efektivní lhůty přípravy stavby a její realizace lze dosáhnout i bez vlivu na zvýšené náklady nebo kvalitu. Je potřeba se však držet těchto pravidel a motivovat každého, kdo je do příslušného projektu zapojen.

4. Vybírejte společnosti či jednotlivce, kteří budou pracovat pro Vás.

 • Bez ohledu na potřebu výběru vhodného způsobu zaměstnávání a zaangažování odborných osob je to kvalita těchto osob samotných a firem, v kterých pracují, to nejdůležitější pro úspěch Vašeho projektu. Nabízená cena tak není vždy jediným nebo nejlepším hlediskem pro výběr.

5. Určete si místo Vaší stavby a nechte si prověřit pozemek než jej koupíte.

 • Zkušenosti ukazují, že zpoždění a výdaje jsou často způsobeny tam, kde klienti stanovili své místo nebo stavbu před tím, než byly profesionálně posouzeny. Pozemek, hydrogeologie, výskyt radonu, infrastruktura, dopravní obslužnost, znalost podmínek územního plánu, dispoziční a ekologické problémy mohou být v průběhu posuzování projektu odhaleny, a doporučujeme Vám, abyste se nezavázali na dané místo nebo pozemek před tím, než bylo posouzeno Vaším odborným týmem.
 • Finálně zbývá zvolit si vhodnou pořizovací cestu, tj. způsob výstavby.

6. Zvolte si „pořizovací cestu“.

Poslední důležitou věcí je výběr tzv. pořizovací cesty, tj. způsobu výstavby. Existuje více způsobu jak můžete postavit Vaší stavbu. Vybrali jsme pro Vás dvě "pořízovací cesty":

 • Tradiční (Traditional)
 • Projekt a řízení (Design & Manage)

První z nich je často z historických důvodů  používaná u  nás a druhá je známá více v zahraničí.

TRADIČNÍ (TRADITIONAL)

Organizace výstavby s jedním,  tzv. generálním (vyšším) dodavatelem stavby = stavební firmou je znázorněna na následujícím schematu:

Určitou výhodou (ne vždy) této cesty může být to, že záruka kvality a lhůty výstavby je na straně pouze jednoho generálního dodavatele stavby = stavební firmy.

Nevýhodou této cesty je, že si investor musí samostatně zajistit:

 •  projekt
 • odborný technický dozor
 • vybrat stavební firmu
 • starat se tak o více partnerů výstavby

a dále počítat s tím, že:

 • nabídková cena stavebních firem zpravidla obsahuje přirážky na krytí budoucích rizik, kompletační přirážky za organizaci práce subdodavatelů a neprozrazený zisk
 • vzhledem k obvykle dohodnuté pevné ceně má menší (nebo zpravidla žádnou) možnost změn a volby materiálů v průběhu výstavby anebo za cenu dalších přirážek účtovaných stavební firmou (jako jsou vícepráce, přesuny hmot, kompletační přirážky apod.).

PROJEKT A ŘÍZENÍ (DESIGN & MANAGE)

Výhodou tohoto způsobu výstavby  pro investora je dosažení významné úspory nejen nákladů stavby, ale především možnost se rozhodovat v každé fázi výstavby o budoucím výsledku díla.

Naše společnost nabízí - zvláště pro soukromé investory - pořizovací cestu Design & Manage , která je znázorněna na následujícím schematu:

 

V praxi to znamená, že pověříte jedinou firmu přípravou a řízením výstavby, tzn. od A do Z vypracováním architektonické studie, vypracováním projektu stavby, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně technického dozoru nad realizací stavebních prací garantující kvalitu a dohled nad lhůtou výstavby.

Stavební práce jsou v systému Design & Manage objednávány prostřednictvím výběrových řízeních (tendrů) mezi jednotlivými odbornými firmami (subdodavateli). Odsouhlasení konečného výběru odborné firmy dle profesí (např. tesař, truhlář, elektrikář, sklenář, instalatér apod.) bude vždy na Vás - investorovi.

Výhodou tohoto způsobu výstavby je to, že máte přehled o všech nákladech potřebných pro realizaci stavby bez přirážek a bez skrytého zisku stavební firmy (generálního dodavatele stavby). Vždy vidíte v každém okamžiku do rozpočtu stavby a volbou alternativních materiálů a výrobků můžete přímo ovlivňovat konečnou cenu Vaší stavby. Současně máte jistotu, že autor projektu - návrhu stavby - dovede dílo do konce podle Vašich představ, protože je přímou součástí realizačního týmu Design & Manage. Tento způsob výstavby podle našich zkušeností přináší investorům významnou úsporu nejen nákladů stavby, ale především možnost se rozhodovat v každé fázi výstavby o budoucím výsledku díla. Náklady za práci realizačního týmu Design & Manage jsou vždy předem pevně dohodnuty a neskrývají v sobě žádné další přirážky.

Při tomto způsobu výstavby nemusíte hledat hlavního poradce, protože jeho úkoly budeme plnit my (KROK 1). Pomůžeme Vám i s pečlivým stanovením požadavků na budoucí stavbu (KROK 2), s vypracováním reálného časového plánu (KROK 3), s výběrem subdodavatelů (KROK 4). Provedeme analýzu Vašeho záměru, vypracujeme projekt, zajistíme územní rozhodnutí a stavební povolení (KROK 5). Systémem Design & Manage zajistíme přípravu a řízení výstavby, její kolaudaci a předání do užívání (KROK 6).

Pro více informací a nezávaznou konzultaci nám zavolejte nebo napište na naše kontakty zde.

Naši odpovědní pracovníci se s Vámi, co nejdříve jak to bude možné, spojí.