Kontaktujte nás
+420 226 223 610
info@bursikholding.cz

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Administrace veřejných zakázek a obchodních soutěží

Administrace veřejných zakázek a obchodních soutěží

Právní oddělení firmy pod vedením JUDr. Jaroslava Bursíka zajišťuje komplexní služby administrátora veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to v úzké spolupráci s advokátní kanceláří Bursík, která garantuje odborný dohled nad celým průběhem výběrových řízení. Významným příznakem poskytovaných služeb je provázání aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do ostatních přímo či nepřímo souvisejících právních oblastí.

V rámci systému Design & Manage právní oddělení zajišťuje pro skoukromé investory také organizaci obchodních soutěží.

Komplexní administrace zadávacích řízení

Poskytujeme právní a organizační zajištění všech druhů zadávacích řízení „ na klíč “ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Druhy zadávacích řízení:

 • otevřené řízení
 • užší řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • soutěžní dialog
 • zjednodušené podlimitní řízení

Zvláštní druhy řízení:

 • soutěž o návrh
 • zadávací proces pro veřejné zakázky malého rozsahu

Služba administrátora veřejných zakázek zahrnuje zejm.:

Konzultace při přípravě věcného zadání zadávacího řízení

 • Projednání věcného záměru veřejné zakázky včetně možného zajištění konzultace s externími odborníky či znalci

Doporučení vhodného způsobu zadávacího řízení a hodnotících kritérií

 • Kontrola zadávací dokumentace z hlediska zákona o veřejných zakázkách
 • Navržení obchodních podmínek (budoucí součást zadávací dokumentace a uzavírané příslušné smlouvy s vybraným uchazečem)
 • Právní pomoc při zajištění financování z externích fondů či rozpočtů

Příprava a zajištění věcných i formálních náležitostí zadávacího řízení

 •  Sestavení časového plánu dílčích kroků celého zadávacího řízení z hlediska zákonných lhůt
 • Sestavení oznamovacího formuláře a zadávací dokumentace a dalších dokumentů podle způsobu zadávacího řízení, zajištění zveřejnění a předávání zájemců / uchazečů o zakázku
 • Příprava (nebo pouze projednání) podoby interních dokumentů zadavatele při průběhu zadávacího řízení
 • Příprava dokumentů pro jednání hodnotící komise / poroty
 • Příprava dokumentů pro komunikaci se zájemci / uchazeči o veřejnou zakázku
 • Příprava dokumentů pro ukončení veřejné zakázky
 • Zajištění úkonů vlastní či externí podatelny

Zajištění průběhu jednání hodnotící komise / poroty

 • Příprava a zpracování formálních úkonů pro výkon funkce člena hodnotící komise / poroty
 • Příprava rozhodnutí zadavatele pro jmenování členů hodnotící komise / poroty
 • Příprava dokumentů pro účast člena v hodnotící komisi / porotě
 • Proškolení členů hodnotící komise / poroty
 • Konzultace k obecným otázkám v průběhu činnosti hodnotící komise / poroty
 • Případné členství v hodnotící komisi a vedení jejího jednání

Řešení námitek ze strany uchazečů / zájemců

 • Posouzení a vyřízení zadavatelem přijatých námitek proti úkonům zadavatele
 • Konzultace k řešení obdržených námitek a možnému vývoji zadávacího řízení

Ostatní služby zadavatelům veřejných zakázek

 • Příprava a zajištění uveřejnění předběžného oznámení veřejných zakázek
 • Zastupování zadavatele ve smírčím řízení před Evropskou komisí a v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro hospodářskou soutěž
 • Kontrola a posouzení (audit) již proběhlých zadávacích řízení včetně výběrových řízení podle zákona č. 199/ 1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 40/2004 Sb.,
  o veřejných zakázkách 
 • Realizace interní směrnice k zadávání veřejných zakázek
 • Audit interních předpisů, směrnic a postupů ve vztahu k veřejným zakázkám
 • Konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek  (komunikace prostřednictvím telefonu,
  e-mailu, www)
 • Realizace interních školení nebo veřejných seminářů