Naše strategie

Měníme sny a představy investorů ve skutečnost

Společnost Bursík Holding, a.s. patří mezi středně velké stavební společnosti s průměrným počtem kmenových zaměstnanců 25 osob a s dalšími cca 30 trvale spolupracujícími specialisty a dalšími subdodavateli vybraných profesí.

Našimi zákazníky jsou investoři ze státní i soukromé sféry. U zakázek z veřejných prostředků se řídíme platnými legislativními předpisy, zejména zákonem O veřejných zakázkách.

Vzhledem ke zkušenostem pracovního kolektivu máme v nabídce, zejména pro soukromé investory, zajištění realizace staveb na klíč od vzniku záměru až po kolaudaci, tzn. vypracování projektu, jeho projednání, obstarání potřebných povolení, realizaci stavby a zajištění kolaudace (systém výstavby známý v západní Evropě jako Design & Manage).

25
kmenových zaměstnanců

30
spolupracujících specialistů

50+
realizovaných projektů

Spojte se s námi

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

 
Nahoru