Co děláme

Měníme sny a představy investorů ve skutečnost

1. Realizace staveb v oboru pozemního stavitelství 
2. Inženýrská činnost související s projednáním dokumentace a obstarání příslušných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení), technický dozor stavebníka, rozpočty a cenové kalkulace, pasportizace staveb, organizace kolaudačních řízení, konzultační a poradenská činnost formou služby design & manage
3. Vypracování projektové dokumentace všech stupňů v oborech architektura a stavitelství, projekty pozemních staveb, projekty inženýrských staveb formou služby design & manage

Spojte se s námi

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

 
Nahoru